Telli Avukatlık Ortaklığı
Ticaret Hukuku

Ticaretle ilgili işlemlerde uygulanmak üzere yürürlükte bulunan kuralların bütününe Ticaret Hukuku denir. Ticaret hukuku; hukukun ticaret ile ilgili olan kısımlarını ele alan, inceleyen ve düzenleyen mevzuatların tümüdür. Ticaret hukukunun asıl amacı, Tacirler arasındaki hukuki ilişkileri düzenlemektir.

Bütün dünyada ticari yaşamın temel özü aslında ticari sözleşmelerdir. Hem ülkemiz için hem de uluslararası alanda, ticaret hayatının sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi; anlaşmazlıkların önlenmesi, belirsizliklerin ve risklerin kaldırılması, kazancın elde edilmesi ve azami ölçüde güvenin sağlanması ticari sözleşmelere bağlıdır. Doğru yapılmayan bir sözleşme taraflarına, zarar, tazminat ve cezai şart gibi risklerin ve yaptırımların doğmasına sebebiyet vereceğinden ötürü birçok işletme ticari işlemlerinde kendi aleyhine olan sözleşme şartlarından ve hukuki boşluklardan dolayı zor durumda kalmakta, esaslı ve yıkıcı sonuçlarla karşılaşabilmektedirler. Bu nedenle, ticari iş yapan gerçek ve tüzel kişiler ile ticari şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinde ticaret ve şirketler hukukunda uzman bir hukuk bürosundan “Önleyici ve Koruyucu Avukatlık” hizmetlerinden faydalanmalarını önemle vurgulamak isteriz.

Hizmet kalitemiz ve hukuki disiplinlerden ödün vermeyen çalışma prensibimizle Telli Avukatlık Ortaklığı olarak, alanında akademik ve mesleki deneyime sahip ticaret ve şirket avukatı kadromuz ile yerli ve yabancı müvekkillerimize ihtiyaç duydukları hukuki desteği vererek ticari amaçlarının, yönetilebilir veya asgari riskle gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktayız.

Bilgi almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.