Telli Avukatlık Ortaklığı
Sözleşmeler Hukuku

Sözleşme, tarafların belli bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarından oluşan hukuki bir işlemdir. Sözleşmeler hukukunda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. İlk olarak her iki taraf da ne istediğini açık bir şekilde sözleşmede belirtmelidir. Ayrıca, sözleşmenin sonuçları öngörülür olmalıdır Sözleşme taslağı hazırlanmalı ve bu taslak olabildiğince net ifadeler içermelidir. Tarafların hak ve yükümlülükleri somut şekilde öngörülmeli, süreli olup olmadığı, yenilenme biçim ve koşulları, hangi hallerde sona erdirilebileceği düzenlenmeli, feshin sonuçları etraflıca düşünülmeli ve hükümler öngörülmeli, tarafların iradelerinde boşluk bırakmayacak şekilde hükümlere yer verilmelidir. Sözleşme imzalanmadan önce tüm hukuki sonuçları düşünülmeli ve yükümlülükler iyi denetlenmelidir. Sözleşmenin ihlali sonucunda önemli yaptırımlarla karşılaşılabileceği unutulmamalıdır. 

Telli Avukatlık Ortaklığı‘nda müvekkilin talepleri doğrultusunda, müvekkillerin menfaatleri gözetilerek sözleşmelerin titizlikle hazırlanmasında ve sözleşme görüşmelerinin hazırlık safhasından, sözleşmelerin yazılıp imza altına alınmasına kadar geçen sürede müvekkillerin faaliyet gösterdikleri sektörün özellikleri ve yapısal durumları göz önüne alınarak sözleşmelerin hazırlanması, değiştirilmesi, analiz edilmesi, sona erdirilmesi ve sözleşmeye aykırılık halinde izlenecek fesih veya iptal süreçleri başta olmak üzere sözleşmeler hukuku konusunda uzman ve deneyimli avukat kadrosu ile hukuk ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Bilgi almak için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.