Telli Avukatlık Ortaklığı
Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku

Gayrimenkul hukuku, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 4. Kitabı olan eşya hukukunun en önemli parçası olarak 683 ila 1030. Maddeler arasında düzenlenmekle birlikte kat mülkiyeti hukuku, kira hukuku, miras hukuku başta olmak üzere hukukun sair alanlarına da girift bir şekilde temas etmektedir.

Gayrimenkul, Türk Dil Kurumu güncel sözlüğünde ev, tarla vb. Taşınamayan mülk olarak tanımlanmış olup ana hatları itibariyle; arazi, bağımsız bölüm, apartman, daire, arsa, tarla ve arazi üzerindeki bitkiler ve kaynaklar hakkında düzenlenmiş hukuk kurallarını ihtiva etmektedir.

Gayrimenkul hukukunun günlük hayata sirayeti; emlak alımı, satımı, kiralanması ile yatırımları, muhtelif imar ve inşaat sözleşmeleri ile bunların mevzuata uygunluğunun denetimi, yapı ruhsat ve izin belgelerinin temini, tapu ve imar durumlarının tespiti, yabancı uyruklu vatandaşların mevzuata uygun mülk edinebilmeleri, mirasa ilişkin her kapsamda hak uyuşmazlıklarıdır.

Telli Avukatlık Ortaklığı, bahsedilen tüm bu alanlarda dava aşamasından önce gerekli tüm desteği yetkin ekibiyle sağlamakla birlikte, tapu iptal,tescil ve terkin davaları, istihkak davaları, haksız işgal ve kullanımdan doğan davalar, kamulaştırma ve özelleştirme davaları, kira bedellerinin ödenmemesi ve kiralananın tahliyesi davaları, miras davaları, imar, ruhsat ve izin haklarına ilişkin davalar, izale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davaları başta olmak üzere gayrimenkullere ilişkin dava yoluna taşınan tüm uyuşmazlıklarda da hizmet sunmaktadır.

Bilgi almak için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.