Telli Avukatlık Ortaklığı
Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Hukuku başta olmak üzere muhtelif Kanun ve yönetmeliklerle düzenlendiği gibi WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) güvencesi altında tanzim edilen uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır.

Fikri Mülkiyet Hukuku’nun günlük hayata sirayeti; dizi, film, kısa film, reklam, güzel sanat eserleri, musiki gibi görsel ve işitsel ürünler; kitap, dergi, ilim ve edebiyat eserleri internet sitesi gibi yazılı ürünlerin; patent, marka, model ve tasarımlar ile gayrimaddi tüm hakların mevzuata uygun tescili ve hususiyetin sağlanması, tescil edilen veyahut tescilsiz markaların korunması, söz konusu fikri mülkiyet haklarına tecavüzlerin korunması, tesis edilen haksız rekabetin önlenmesi, ticari bilinirliğin artırılması gibi uzmanlık gerektiren birtakım hususlardır.

Telli Avukatlık Ortaklığı; fikri mülkiyet ürünü eserler, marka, patent, model, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler, alan adları ve sair gayrimaddi haklara ilişkin yatırımlar ile mevzuata uygun tescilleri, iktisadi ve ekonomik değerlerinin korunması, tescilli ve tescilsiz korunma çatısı altında gerek hukuki uyuşmazlık aşamasından önce gerekse de doğan ve doğabilecek tüm hukuk ve ceza davalarında yetkin ekibiyle hizmet sağlamaktadır.

Bilgi almak için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.