Telli Avukatlık Ortaklığı
Ceza Hukuku

Ceza Hukuku en temel insan hakkı olan özgürlük hakkının kapısı olarak nitelendirilen kişi hak ve özgürlükleri kapsamında son derece önem taşıyan bir hukuk alandır. İnsanın hayatında başına gelebilecek bir olay gelecekteki tüm hayatını etkileyebilecek olduğundan gerekli önlemlerin alınması gerekmekte olup gerek sanık müdafiliği gerekse de müşteki vekilliği hususunda profesyonel hizmet alınması elzemdir. İşbu konular hususunda ofisimiz tarafından nitelikli hizmet verilmektedir. Telli Avukatlık Ortaklığı, müvekkillerine önleyici hukuk, soruşturma ve kovuşturma aşamaları olmak üzere her konuda müdafilik-vekillik, hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. 

Ceza Hukukunun tüm alanlarında;

 • Genel Ceza Hukuku, Ekonomi Ceza Hukuku, Çocuk Ceza Hukuku, İdari Ceza Hukuku, Basın Suçları, Tıp Ceza Hukuku, Fikri ve Sınai Ceza  (vb.) ,
 • Soruşturma aşamasından davanın kesinleşmesine kadar yapılabilecek ve yapılması gereken her türlü hukuki hizmet,
 • Yapılan ilk işlemden yargılamanın sonuna kadar yerel mahkeme aşaması, istinaf, temyiz, karar düzeltme süreçleri dahil olmak üzere sürecin etkin takibi ve anlık bilgi paylaşımı,
 • Sadece uygulamaya bağlı kalınmadan ilgili hukuki sorunla alakalı yapılabilecek her türlü ulusal ve uluslararası doktrinel araştırma,
 • Akademik dünyadaki işbirliklerimizin etkin kullanımı,
 • Bir suç isnadına muhatap olunması sonrasında sanık müdafi olarak gerek usul, gerek esas bakımından yapılabilecek her türlü savunma; cezai bir eyleme maruz kalındığında, ihbar ve şikayet gibi yapılabilecek başvurularda verilecek hukuki hizmetler,
 • Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler vekili olarak katılan vekili sıfatıyla yargılama sürecinin itina ile takibi,
 • Soruşturma aşamasındaki hukuka aykırılıkların takibi, kolluk ya da savcılık süreçlerinde ifade alma gibi işlemlerde müvekkillerin temsili,
 • Arama, el koyma, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,
 • Bilgisayarlarda kopyalama ve el koyma
 • Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi,
 • Teknik araçlarla izleme  gibi hukuka aykırı yapılma eğilimi bulunan pek çok işlemin hukuka uygunluğunun denetimini yapmaktadır.

Telli Avukatlık Ortaklığı olarak;

Yakalama, gözaltı gibi işlemlerde verilen kararların her açıdan hukuka uygunluğunun denetimi; suç isnadının ispatından önce özgürlüğü kısıtlayıcı mahiyette bir koruma tedbiri olduğu için tutuklama konusundaki her türlü sürecin titizlikle ve aktif takibi; tutuklamaya itiraz, tahliye talepleri, adli kontrol şartıyla tahliye, olağanüstü kanun yolları; Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru gibi başvurulabilecek her türlü hukuki yolun etkin kullanımı, koruma tedbirlerinin sebebiyet verdiği haksızlıkların giderilmesi, hukuka aykırı olarak uygulanan koruma tedbirleriyle ile ilgili tazminat istemleri; iddianamenin hukuka aykırılığı ve lehe olan unsurlarının yokluğu halinde yapılacak itirazlar, iddianamenin kanuni şartlar bakımından denetimi, lehe olan delillerin takibi, ön ödeme, fail-mağdur uzlaşması gibi müesseselerde verilecek hukuki hizmetler; infaz hukuku ve cezaevi uygulamalarındaki hukuka aykırılıkların denetimi, yapılabilecek başvurular, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılacak başvurular başta olmak üzere ceza hukukunun konusu olan her türlü uyuşmazlıkta yüksek kalitede hukuki hizmet ve profesyonel yardım konusunda hizmet verilmektedir.

Bilgi almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.