Telli Avukatlık Ortaklığı
İş Hukuku

İş Hukuku, 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu başta olmak üzere muhtelif Kanun ve Yönetmeliklerle mevzuatımızda düzenlenmiştir.

İş Hukuku’nun günlük hayata sirayeti; haksız şekilde iş akdi işverenince feshedilen veyahut iş akdini haklı sebeple bizzat kendisi fesheden işçinin kıdem tazminatı başta olmak üzere işçilik haklarını Kanuna uygun olarak temin edebilmesinin sağlanması, ödenmeyen ücretin temini, Kanuni nispeti aşar şekilde fazla çalışma yaptırılan işçinin ödenmeyen fazla çalışma ücret alacağı, yıllık izin kullandırılmayan işçinin hak kazandığı yıllık izin ücreti alacağı, resmi tatil ve ulusal bayramlarda çalıştırılan işçinin zamlı mesai ücreti, işçiye kıdemi nispetinde kullandırılmayan ihbar süresi tutarında tazminatın temini, iş koşulları aleyhine değiştirilen işçinin eski koşullarında çalışmasına geri dönebilmesi, iş yerinin başka bir şubesinde çalışması diretilen işçinin eski iş yerine geri dönebilmesi, iş akdi haksız olarak feshedilen işçinin işine geri dönmesinin sağlanması, işçi üzerinde kurulan mobbingin sona erdirilmesi, iş kazası geçiren işçinin Sosyal Güvenlik Kurumu veyahut iş yerinden ödenmesi gereken tüm tazminatlarının teminidir.

İş Davaları; İşçilik Alacakları ve İş Kazasından doğan davalar olmak üzere temelde iki grupta tasnif edilmektedir. İşçilik alacakları: Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Ücret Alacağı, Fazla Çalışma Ücret Alacağı, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücret Alacağı, Yıllık Ücretli İzin Alacağı, Hafta Tatili Alacağı, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Alacağı, Kötü Niyet Tazminatı, Prim, İkramiye ve Sair alacaklardır. İşçilik alacakları dışında İşe İade davasından doğan ve mahkeme kararıyla işine iadesine karar verilen işçinin işe başlatılmaması halinde Boşta Geçen Süre Ücret Alacağı ile İşe Başlatmama Tazminatı da hak kazanılabilecek diğer işçilik alacaklarıdır.

İş Kazasından Doğan Tazminat ve Alacaklar: tedavi ve cenaze giderleri, çalışma gücünün azalmasından veya yitirilmesinden  doğan kayıplar, ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar, ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplardan doğan maddi tazminat ile manevi tazminat hakkıdır.

Telli Avukatlık Ortaklığı; İşveren ve işçiler ile dava aşamasından önce gereken tüm hukuki desteği sağlamakla birlikte işçilik alacakları ve iş kazalarından doğan tüm uyuşmazlıklarda da yetkin ekibiyle hizmet vermektedir.

Bilgi almak için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.