Ceza Hukuku

Ceza Hukuku en temel insan hakkı olan özgürlük hakkının kapısı olarak nitelendirilen kişi hak ve özgürlükleri kapsamında son derece önem taşıyan bir hukuk alandır.
Detaylar

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Hukuku başta olmak üzere tanzim edilen uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır.
Detaylar

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 4. Kitabı olan eşya hukukunun en önemli parçası olarak 683 ile 1030. Maddeler arasında düzenlenmektedir.
Detaylar

İcra İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, alacaklı ve borçlu arasındaki uyuşmazlıkların çözüme kavuşmasını amaçlayan bir hukuk dalıdır.
Detaylar

İş Hukuku

İş Hukuku, 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu başta olmak üzere mevzuatımızda düzenlenmiştir.
Detaylar

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşme, tarafların belli bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarından oluşan hukuki bir işlemdir.
Detaylar

Ticaret Hukuku

Ticaretle ilgili işlemlerde uygulanmak üzere yürürlükte bulunan kuralların bütününe Ticaret Hukuku denir.
Detaylar

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Yabancılar hukuku, bir devletin veya ülkenin, ülkeye gelen yabancılar için uyguladığı kanunları içerir.
Detaylar

Aile Hukuku

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır.
Detaylar
15+
15+
Yıllık Deneyim
5000+
5000+
Çözülmüş Dava
950+
950+
Müvekkil
30+
30+
Avukat Kadrosu