Bir tek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir.

Charles de Montesquieu

Telli Avukatlık Ortaklığı, hukuk ve ihtilaflara göreceli olarak bakan, hukukta mutlaklık olmadığına inanan, yorum ve strateji katarak oluşturduğu sistem ile ihtilaflara ekibinin yetenek, deneyim, yaratıcılık, cesareti ve teknolojik altyapısıyla ile kılavuzluk etmektedir.

Telli Avukatlık Ortaklığı’nda, dava ve alacakların takibi ile hukuki danışmanlık konuların hizmet vermekte olup özellikle yoğun olarak İcra İflas, Bankacılık, İş Hukuku, Ticaret, Gayrimenkul, Taşıma uyuşmazlıkları olmak üzere birçok ihtilafın çözümü hususunda dava ve müşavirlik hizmeti vermekteyiz. Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde Alacakların İcrası, ipotek ve rehin takibi, işletme rehini takibi, her türlü teminatın paraya dönüştürülmesi, risk tasfiyesi konularında ve İş hukuku ve iş hukukundan doğmuş ihtilafların çözümünde büyük bir tecrübe ve birikime sahiptir.

Büromuz gelişen ve değişen müvekkil ihtiyaçlarına cevap vermek ve hukuk hizmetini daha kaliteli bir hale getirmek için, gerekirse kadrosunu büyütmek, meslek içi eğitim ve uzmanlaşmayı sağlayarak daha da gelişmek azim ve inancındadır.

Yargıtay, Danıştay, başta olmak üzere merkezi ve yerel tüm yargı, idari kuruluşlar nezdinde yürütülecek her türlü özel hukuk, borçlar hukuku, takip hukuku, iş hukuku, ticaret hukuku, vergi hukuku, gayrimenkul hukuku, taşıma hukuku ile yönetsel hizmet konusunda birikim ve deneyime sahibiz.

Telli Avukatlık Ortaklığı, Ulusal ve uluslar arası hukuktaki gelişmeleri tüm özel ve kamu kurumlarıyla yakın işbirliği içinde izleyerek hizmet vermektedir. İstanbul ofisinde yerleşik olarak aşağıda belirtilen uzmanlık alanlarında tüm boyutlarıyla hukuksal hizmet sunan, bunun yanında müvekkil gereksinimleri doğrultusunda alanlarında üst düzeyde bilgi ve tecrübeye sahip danışman öğretim görevlileriyle işbirliği içinde çalışan bir yapıya sahiptir.

Profesyonellik anlayışıyla ve bu konuda Türkiye Barolar Birliği ile İstanbul Barosunun öngördüğü meslek etik kurallarına bağlılık esasına dayalı çalışmamız, müvekkillerimiz ile kuruluşumuz arasında güvene dayalı sıkı bir bağ oluşturmaktadır. Ayrıca beraber çalışmamız halinde amacımız en az masrafla, en kısa zamanda en yüksek icra tahsilâtını gerçekleştirmek olup büromuzun aksiyon alma hususundaki başarısını size kanıtlayabilmek adına deneme amaçlı vereceğiniz dosyalar başta olmak üzere kurumunuzla çalışma isteğindeyiz. Tüm bu hususları detaylandırmak için yüz yüze görüşmenin beklentiler ve cevaplar için en sağlıklı ortam olacağını düşünmekte, uygun bulduğunuz bir tarih bildirilmesi durumunda tarafınızı ziyaret etmeyi arzu etmekteyiz.

Telli Avukatlık Ortaklığı olarak size; Gayrimenkul Hukuku, İş Hukuku, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku alanlarında danışmanlık veriyoruz.

Ekibimiz

https://www.tellihukuk.com/wp-content/uploads/2022/03/ulas_telli.jpg
CHRISTINE JUDGE

Kurucu Avukat

https://www.tellihukuk.com/wp-content/uploads/2022/03/fatma_uluca_telli.jpg
CHRISTINE JUDGE

Kurucu Avukat

https://www.tellihukuk.com/wp-content/uploads/2019/10/image_team_01.jpg
CHRISTINE JUDGE

Co founder and CEO

https://www.tellihukuk.com/wp-content/uploads/2019/10/image_team_01.jpg
CHRISTINE JUDGE

Co founder and CEO

https://www.tellihukuk.com/wp-content/uploads/2019/10/image_team_01.jpg
CHRISTINE JUDGE

Co founder and CEO

https://www.tellihukuk.com/wp-content/uploads/2019/10/image_team_01.jpg
CHRISTINE JUDGE

Co founder and CEO

https://www.tellihukuk.com/wp-content/uploads/2019/10/image_team_01.jpg
CHRISTINE JUDGE

Co founder and CEO

https://www.tellihukuk.com/wp-content/uploads/2019/10/image_team_01.jpg
CHRISTINE JUDGE

Co founder and CEO

Bizimle İletişime Geçin

Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
https://www.tellihukuk.com/wp-content/uploads/2022/03/LOGO-2.png
Halide Edip Adıvar Mh. Sultan Sk. Mavi Plaza K:6 Şişli/İSTANBUL
+90 212 230 89 10
info@tellihukuk.com

Bizi Takip Edin:

Bizimle İletişime Geçin

Copyright © Telli Avukatlık Ortaklığı 2022